Nive Läkartjänster

Grundaren berättar

 

Jag startade Nive Läkartjänster under hösten 2011 efter att själv ha arbetat via flera av de stora bemanningsaktörerna. Tyvärr var jag missnöjd med både deras engagemang och uppdrag. Kontakterna upplevde jag ofta som opersonliga och känslan var att min trivsel och mina preferenser alltid kom i andra hand.

Kortfattat blev det startskottet till vad Nive är idag – nämligen ett hyrläkarbolag där fokus ligger på att såväl läkare som kunder ska vara nöjda. Vi vill alltid förmedla en positiv känsla efter avslutat uppdrag och de flesta som arbetat väljer att återkomma till samma arbetsplats för nya uppdrag.

Återkopplingen vi får från våra läkare och kunder signalerar att det vi gör uppskattas. Alla har hittills valt att fortsätta samarbetet och nya läkare och kunder hör glädjande nog regelbundet av sig. Från att från början endast samarbetat med en vårdcentral jobbar vi idag med flera landsting och några av de största vårdaktörerna i landet – allt utan marknadsföring.

Idag arbetar ett 80-tal läkare aktivt i vår regi. En del heltid, och andra enstaka veckor. De arbetar gentemot vårdcentraler, jourmottagningar och akutmottagningar från Bredbyn i norr till Kalmar i söder.

Under slutet av 2016 har verksamheten utvidgats och nu kan vi glädjande nog även erbjuda sjuksköterskor spännande uppdrag!

Vi gör vårt yttersta för att både våra anställda och kunder alltid ska vara helt nöjda!

Varmt välkommen att kontakta oss!

Emil Bergholm

Nive Läkartjänster